Comptabilitat anual 2016

Exercici 2016

Publiquem la Memòria econòmica justificativa del conveni 2016, tal i com es va presentar a l’ajuntament, en aquest passat mes d’Abril 2017 i que també va ser aprobada a la nostra Asamblea General Ordinària, aquest passat mes de Juny.

00010002